تغذیه

بررسی ارتباط الگوهای غذايی و خطر فشار خون بالا در بزرگسالان ساکن خرم‌آباد

سجاد روستا1، دکتر ابراهيم فلاحی* ، دکتر مصطفی چراغی3 1- دانشکده بهداشت و تغذيه استاد علوم پزشکی لرستان، دانشکده بهداشت و تغذيه ، 3- دانشکده پزشکی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: فشار خون بالا يکی از مشکلات

بررسی تأثير تيمار 4 هفته ای عصاره آبی ريشه گياه ثعلب بر غلظت سرمی هورمون لپتين و وزن بدن در موش های صحرايی نر

مليحه حاجيانی، حسين کارگر جهرمی*، زهرا کارگر جهرمی ، زهرا خباز خرامه مجله پزشکی جهرم زمينه و هدف: چاقی يک بيماری مزمن است که شيوع آن در سراسر جهان در حال افزايش بوده و منجر به بروز بسياری از بيماری

تأثير عصاره کلروفرمی گياه کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد و سطح سرمی TNF-α در مدل کلستاز انسدادی موش صحرايی

دکتر محمد رامان مولودی، دکتر کامبيز حسن زاده، شميله روحانی، فريد زندی، عباس احمدی، پونه خلوتيان، دکتر امين رستمی، دکتر فرشاد شيخ اسمعيلی ، دکتر اسماعيل ايزدپناه مجله پزشکی کزدستان مقدمه: کبد نقش مهمی در توليد صفرا، سميت زدايی، دفع

اثر رژيم غذايي و فعاليت ورزشي بر بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتلا به استئاتوهپاتيت غيرالكلي

حسين نيك‌رو، مريم محمديان، محسن نعمتي، حميدرضا سيما، سيد رضا عطارزاده حسيني مجله پزشکی کرمان مقدمه: استئاتوهپاتيت غير الكلي (Non-alcoholic steatohepatitis يا NASH)، قسمتي از طيف كبد چرب غير الكلي (Non-alcoholic fatty liver disease يا NAFLD) است. تاكنون درمان دارويي

الگوی عادات غذایی و فعالیت بدنی در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان شمالی

سیدحمید حسینی, رضوان رجب زاده, حمیدرضا شرکاء, سیدمحمد علوی نیا, مریم سودمند, محمدرضا جلیلوند مجله پزشکی خراسان شمالی زمینه و هدف: شیوع چاقی به خصوص در دوران نوجوانی از مهمترین مشکلات جوامع محسوب می شود صرفنظر از عوامل ژنتیکی، الگوی

تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم

امیرحسین حقیقی ؛ 2 هادی یاراحمدی؛ 3 آرزو ایلدرآبادی 1- دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 3- کارشناس ارشد

اثر مصرف محلول‌های قندی خوراکی بر عملکرد شناگران

لاله افشاری، شوکا محمدی، سعيد شاکريان ، رضا امانی استاديار گروه تغذيه و رژيم درمانی، دانشکده پيراپزشکی، دانشگاه ملی مالزی مجله تازه های علوم کاربردی در ورزش مشخص شده است که محلول های قندی می تواند عملکرد ورزشکار را در

اثرات مصرف حاد آب انار بر کاهش فشار خون، التهاب و بهبود عملکرد عروق در بيماران مبتلا به فشار خون بالا: يک مطالعه کارآزمايی بالينی

صديقه عسگری، محمد هاشمی، نجمه گلی ملک آبادی ، مهتاب کشوری استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفها مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: بيماری های قلبی- عروقی يکی از علل مرگ و مير به شمار می رود. در

اثرات اسيدهای چرب امگا-3 بر ليپوپروتئين‌ها و آپوپروتئين‌های سرمی در بيماران ديابتی نوع 2

فاطمه تورنگ، شبنم پويا، محمود جلالی، ابواقاسم جزايری ، ثريا ابراهيم پور کوجان استاد دانشکده تغذيه مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آترواسکلرورز يکی از مهم‌ترين علل مرگ در بيماران ديابتی است. اسيدهای چرب امگا-3 سطوح تری‌گليسريد را کاهش می‌دهند

تاثير کورکومين بر تخمدان پلی کيستيک القا شده با استراديول والرات در موش صحرايی

محمد نبيونی*، شيما محمدی، پروين کايدپور ، لطيفه کريم زاده دانشيار دانشگاه خوارزمی مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: سندروم تخمدان پلی‌کيستيک (PCOS) سندرومی با اختلالات اندوکرينی و متابوليکی پيچيده است که با عدم تخمک-گذاری مزمن، تخمدان پلی کيستيک و