تغذیه

تاثیر مصرف عسل بر سطوح گلوکز، فروکتوز آمین و انسولین در حیوان دیابتی شده با استرپتوزوسین

علی محمدی منش، حسن مظفری خسروی ، علی اصغر وحیدی نیا، سعید دعائی ، ایرج صالحی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مجله پزشکی خراسان شمالی زمینه و هدف: انتخاب جانشین هایی مناسب در برنامه غذایی بیماران دیابتی یکی از راهبردهای

تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کلسیم بر سطح هورمون آنتی مولرین و برخی از شاخص‌های متابولیکی مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

عباس صارمی 1 ؛ محدثه سادات یعقوبی2 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. مجله زنان مامائی و نازائی ایران مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یکی

تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

سجاد احمدی زاد1 ؛ سعید علیپور پارسا2 ؛ رویا ذکری 3 ؛ سعید دباغ نیکوخصلت4 ؛ هادی ابراهیمی5 1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 2استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3دانشگاه تبریز 4استادیار دانشگاه تبریز 5استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجله فیزیولوژی

تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان

فلاح رحمانی 1 ؛ اصغر توفیقی2 ؛ غفور غفاری3 1کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه 2استادیار دانشگاه ارومیه 3کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین‌های مثبت و

بررسی شیوع، آگاهی و نگرش نسبت به پیامدهای منفی مصرف مکمل‌های غذایی در اندام‌پروران مرد شهر کرج

حمید اراضی 1 ؛ محمد زاهد ابولحسنی2 ؛ فاضل بازیار3 1عضو هیات علمی/دانشگاه گیلان 2دانشگاه گیلان 3دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی این پژوهش به منظور تعیین میزان شیوع مصرف مکمل‌ها و میزان آگاهی و نگرش

اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی

سید علیرضا حسینی کاخک1 ؛ هما خالق زاده 2 ؛ محسن نعمتی3 ؛ محمد رضا حامدی نیا4 1دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری 2کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری 3دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4استاد دانشگاه حکیم سبزواری مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از

بررسی تغییرات ترکیب بدنی، توان بی‌هوازی و استقامت عضلانی کشتی گیران تمرین کرده پس از یک دوره مصرف کوتاه مدت و بلند مدت کراتین

فهیمه اسفرجانی 1 ؛ فرزاد زمان زاد2 ؛ سید محمد مرندی3 1دانشیار دانشگاه اصفهان 2کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان 3استاد دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مصرف یک دوره کراتین بر ترکیب بدنی، توان

بررسی مقایسهای تاثیر دارو درمانی و تمرین ورزشی به همراه رژیم غذایی بر میزان آنزیمهای کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

آزاده نبی زاده حقیقی ، رامین شعبانی * گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

اثرات حاد مصرف دوز‌های مختلف مکمل بتاآلانین بر میزان خستگی عصبی- عضلانی و تجمع لاکتات متعاقب فعالیت ورزشی شدید اینتروال

داریوش شیخ الاسلامی وطنی ، محمد رضا بلوریان ، رحمان رحیمی دانشیار دانشگاه کردستان مجله پزشکی ارومیه پیش‌زمینه وهدف:برخی مطالعات نشان داده‌اند مکمل بتا آلانین ممکن است خستگی را هنگام فعالیت‌های شدید ورزشی به تأخیر بیاندازد. هدف پژوهش حاضر مطالعه

بررسی عوارض ناشی از مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک بر آنزیم‌های کبدی (ALT، AST، ALP) و فاکتورهای هماتولوژیک سرمی در مردان ورزشکار رشته‌ی پرورش اندام

منوچهر ضحاکی جمیل ، دکتر فرهاد رحمانی نیا مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: تلاش برای بهبود عملکرد ورزشی موجب استفاده‌ی ورزشکاران از مواد نیروزا شده است. هدف از تحقیق پیش رو، بررسی عوارض ناشی از مصرف استروئیدها بر آنزیم‌های