تغذیه

مقایسۀ تأثیرات ضددردی و ضدالتهابی زعفران و ایندومتاسین در پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS)

عباس معمارباشی 1 ؛ علی رجبی2 1دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران نشریه علوم زیستی ورزشی در تحقیق پیش رو مصرف ده‌روزۀ زعفران و مقایسۀ آن

تاثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای با مکمل زعفران بر پاسخ هورمون‌های انسولین و استرادیول

عباس قنبری نیاکی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی * ، ایوب سعیدی کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران مجله افق دانش اهداف: طی سال­های اخیر استفاده از مکمل­های غذایی برای

اثر تعاملی هشت هفته تمرینات هوازی منظم و مصرف شیر بر سطوح برخی از فاکتورهای التهابی و پروفایل لیپیدی در کودکان دارای اضافه‌وزن

پروین فرزانگی ، مهدی سمیعی ، زینب صباغیان مجله کومش سابقه و هدف: مطالعات متعدد اثرات حمایتی تمرینات هوازی و مصرف شیر در افراد چاق گزارش کردند، ولی مکانیسم‌های دقیق تاثیر مطلوب آن‌ها بر شاخص‌های التهابی به خوبی مشخص نیست.

بررسی پروفایل آهن در کودکان چاق در مقایسه با کودکان سالم

فاطمه طباطبایی، محمدرضا شریف، داود خیرخواه ، مهلا مدنی * کارشناس ارشد پرستاری مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله فیض سابقه و هدف: کودکان چاق نه ­تنها در معرض انواع بیماری­ ها هستند، بلکه به ­دلیل رژیم

تاثیر ده هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین E بر فشار خون، ضربان قلب و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان مصرف کننده مواد مخدر

سمیه آرام *، محسن غفرانی ، عباس صالحی کیا دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله فیض سابقه و هدف: افراد معتاد نسبت به جمعیت عمومی از سلامتی و فعالیت بدنی پایین­ تری برخوردارند. ورزش باعث بهبود

مقایسه تأثیر دریافت وعده های غذایی دارای بار گلیسمی (GL) بالا یا پایین، قبل از ورزش استقامتی بر پاسخ گلیسمیک در خانم های ورزشکار: یک کارآزمایی غذادهی متقاطع

زینت شریف حسین، رضا غیاثوند ، آوات فیضی، محمد مرندی ، پرستو توسلی مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: اهمیت مصرف کربوهیدرات به میزان کافی قبل از ورزش برای انجام یک عملکرد ورزشی خوب از قبل شناخته شده است، ولی

تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیر بر شاخص‌های قلبی تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج

مهدی عالی زاده1 ؛ معرفت سیاه کوهیان 2 ؛ آیلار ایمانی3 1دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق

تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان

منصور کرجی بانی1 ؛ علیرضا نخعی2 ؛ فرزانه منتظری فر 3 ؛ احسان رخشانی4 1استادیار گروه تغذیه ، مرکز ارتقاء سلامت ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران 2دانشیار گروه بیوشیمی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی

اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران

امیر رشیدلمیر 1 ؛ محسن دهباشی2 ؛ بهاره کتابدار3 1دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،

تاثیر مکمل یاری ویتامین C در پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت جراحی عروق کرونری

: جلال مولودی *1، سید‌علی کشاورز2، رضا پاکزاد3، ناصر صدقی4، ترانه صادقی5 ، فواد علیمرادی6 1- گروه تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. 2- گروه تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم