تغذیه

تاثیر ده هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین E بر فشار خون، ضربان قلب و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان مصرف کننده مواد مخدر

سمیه آرام *، محسن غفرانی ، عباس صالحی کیا دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله فیض سابقه و هدف: افراد معتاد نسبت به جمعیت عمومی از سلامتی و فعالیت بدنی پایین­ تری برخوردارند. ورزش باعث بهبود

مقایسه تأثیر دریافت وعده های غذایی دارای بار گلیسمی (GL) بالا یا پایین، قبل از ورزش استقامتی بر پاسخ گلیسمیک در خانم های ورزشکار: یک کارآزمایی غذادهی متقاطع

زینت شریف حسین، رضا غیاثوند ، آوات فیضی، محمد مرندی ، پرستو توسلی مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: اهمیت مصرف کربوهیدرات به میزان کافی قبل از ورزش برای انجام یک عملکرد ورزشی خوب از قبل شناخته شده است، ولی

تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیر بر شاخص‌های قلبی تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج

مهدی عالی زاده1 ؛ معرفت سیاه کوهیان 2 ؛ آیلار ایمانی3 1دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق

تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان

منصور کرجی بانی1 ؛ علیرضا نخعی2 ؛ فرزانه منتظری فر 3 ؛ احسان رخشانی4 1استادیار گروه تغذیه ، مرکز ارتقاء سلامت ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران 2دانشیار گروه بیوشیمی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی

اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران

امیر رشیدلمیر 1 ؛ محسن دهباشی2 ؛ بهاره کتابدار3 1دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،

تاثیر مکمل یاری ویتامین C در پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت جراحی عروق کرونری

: جلال مولودی *1، سید‌علی کشاورز2، رضا پاکزاد3، ناصر صدقی4، ترانه صادقی5 ، فواد علیمرادی6 1- گروه تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. 2- گروه تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم

تاثیر8 هفته تمرین ایروبیک و مصرف مکمل چای سبز برپروتئین شوک حرارتی (HSP72) زنان چاق دیابتی نوع 2

مریم ایزدی قهفرخی *، محمد فرامرزی ، مهدی مقرنسی مجله ارمفان دانش زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین ایروبیک و مصرف مکمل چای سبز بر HSP72 زنان چاق دیابتی نوع2بود. مواد و روش ها:35 زن

تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت رزوین بر پروتئین واکنشگر C در بازیکنان والیبال زن نخبه

الهه ملکیان فینی *، نادر شوندی، مجید نجاتی ، ناصر حسینی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان ، malekyian.e@staff.kashanu.ac.ir دانشیار دانشگاه اراک کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان کارشناسی ارشد دانشگاه اراک مجله پزشکی ایلام مقدمه: عدم تعادل

اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

اکبر اعظمیان جزی، محمدرضا حافظی، جواد چراغی ، هادی عبدی * دانشیار دانشگاه شهرکرد استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام استادیار دانشگاه ایلام مربی دانشگاه شهرکرد مجله پزشکی ایلام مقدمه: مشخص شده است که استاتین­ ها و فعالیت ورزشی هر دو

تاثیر مصرف عسل بر سطوح گلوکز، فروکتوز آمین و انسولین در حیوان دیابتی شده با استرپتوزوسین

علی محمدی منش، حسن مظفری خسروی ، علی اصغر وحیدی نیا، سعید دعائی ، ایرج صالحی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مجله پزشکی خراسان شمالی زمینه و هدف: انتخاب جانشین هایی مناسب در برنامه غذایی بیماران دیابتی یکی از راهبردهای