تغذیه

بررسی اثر چهار هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره یونجه بر میزان کاتپسین S و سیستاتین C دختران دارای کاهش وزن

سارا نصیری سمنانی *۱ ، فرشته شهیدی۲ ۱- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ، ۲- استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت

اثر هشت هفته‌ای مصرف ویتامین C و تمرین هوازی منظم بر سطوح سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 در دختران چاق

معصومه حبیبیان ، هاجر خسروی ، پروین فرزانگی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، سابقه و هدف: فاکتور‌های نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و رشد شبه انسولینی-1 (IGF-1) دارای دامنه وسیعی از فعالیت‌های زیستی هستند که تحت تأثیر چاقی دوران

اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت نخست در فعالیت ارگومتر روئینگ

محمدعلی قرائت 1 ؛ حمید آقاعلی نژاد2 ؛ لیلا عیدی ابرغانی3 ؛ یعقوب مهری الوار1 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران 2دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس تهران،

تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

لطفعلی بلبلی1 ؛ جواد جلالی 2 ؛ معرفت سیاهکوهیان3 1دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی 2کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی 3استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی این پژوهش که با هدف بررسی تأثیر مکمل­سازی طولانی‌­مدت ال-کارنیتین بر شاخص­های چربی خون و

اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان

علی گرزی 1 ؛ یاسر کاظم زاده2 ؛ پرویز احمدی3 1استادیار دانشگاه زنجان 2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر 3کارشناسی ارشد، ادارۀ ورزش و جوانان استان زنجان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف ­از پژوهش حاضر، بررسی اثر طول دورة مصرف مکمل

اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش‌های پارکینسونی

سید امید حمیدی پرچیکلایی 1 ؛ ضیاء فلاح محمدی2 ؛ اکبر حاجی زاده مقدم2 1کارشناس ارشد دانشگاه مازندران 2دانشیار دانشگاه مازندران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی چهار هفته دویدن روی نوار گردان همراه با

تأثیر مصرف مکمل اسید های آمینه ی شاخه دار بر نشانگرهای آسیب عضلانی به دنبال فعالیت برون گرا در بازیکنان بسکتبال مرد

دیانا کیهانی 1 ؛ مهدی کارگرفرد2 1دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه 2دانشیار دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات مصرف مکمل اسید­های آمینۀ شاخه­دار بر نشانگر­های آسیب عضلانی به­دنبال فعالیت برون­­گرا در بازیکنان بسکتبال مرد می­باشد. بدین

تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده

حمید احمدی1 ؛ حمید رجبی2 ؛ پژمان معتمدی3 ؛ محسن باپیران 4 1کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی 2دانشیار دانشگاه خوارزمی 3استادیار دانشگاه خوارزمی 4دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر،تعیین تأثیر مصرف حاد کافئین بر بیشینۀ قدرت،استقامت

XML اثر مکمل یاری با کوآنزیم کیوتن بر قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و انسولین ناشتا: یک مطالعه مروری نظام‌مند و متاآنالیز

مائده مرادی۱، فهیمه حقیقت دوست۱، آوات فیضی۲ ، لیلا آزادبخت *۳ ۱- مرکز تحقیقات امنیت غذایی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ۲- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت ۳- گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و

تاثیر توامان تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2

ابراهیم بنی طالبی ، طاهره رضوی، مریم نوریان ، لاله باقری استادیار، دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: استفاده از مکمل‌ها و