تغذیه

تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل گزنه بر سطح hs-CRP زنان غیر فعال مبتلا به دیابت نوع دو

زهره محمدنیا، علی حسنی مجله کومش هدف: در بیماران دیابتی سطوح عوامل التهابی از جمله، پروتئین واکنشیC  با حساسیت بالا (High Sensitivity C-Reactive Protein, hs-CRP) می‌باشد و احتمالاً کاهش این عوامل سبب کاهش مرگ ومیر ناشی از حوادث قلبی- عروقی

اثر مکمل سازی مونوهیدرات کراتین بر آپوپتوزیس در فعالیت حاد مقاومتی مردان میانسال

وحید ساری صراف، رامین امیرساسان، داریوش شیخ الاسلامی وطنی، حسن فرجی مربی واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: اثرات مکمل‌سازی مونوهیدارت کراتین بر آپوپتوزیس ناشی از فعالیت ورزشی مشخص نیست. هدف

اثر مکمل کورکومین و 8 هفته تمرین استقامتی بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی بافت کبد موش‌های صحرایی نر

عبدالعلی بنائی فر ، حسن شاه کندی، لاله بهبودی تبریزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران جنوب مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: کورکومین به­عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی در برخی پژوهش‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

اثر آلوئه ورا همراه با تمرین شنا بر آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز موش‌های صحرایی ‏دیابتی

سید علی حسینی ، عبدالصالح زر، ابوالفضل منصوری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: بیماری دیابت می‌تواند تأثیر مخربی بر روی اندام‌های مختلفی ازجمله کبد داشته باشد. در این حالت شاخص

تأثیر تمرین ترکیبی و مکمل چای سبز بر میزان غلظت تستوسترون و گلوبولین متصل‌شونده به هورمون‌های جنسی پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن

علی حسنی 1 ؛ روح الله گواهی2 ؛ سلمان پادروند3 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه صنعتی شاهرود 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود 3کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش، بررسی تأثیر تمرین

تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک سرمی کشتی‌گیران نخبه

مرتضی مطهری راد1 ؛ سید رضا عطارزاده حسینی 2 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد 2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار

محمد رضا کردی 1 ؛ فرزانه ملکی2 ؛ صادق ستاری فر3 ؛ علی اصغر رواسی4 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران 3دانش‌آموخته دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران 4استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران مجله

مطالعۀ اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مصرف عصارۀ گیاه خار‌مریم بر لپتین و آدیپونکتین پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن

احمد جعفری 1 ؛ سید حسن رسولی2 ؛ محسن زروار3 1دانشجوی دکتر‌ی متابولیسم ورزشی‌ دانشگاه مازندران و گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فرهنگیان 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی و گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فرهنگیان 3کارشناس ارشد آسیب‌شناسی و حرکات درمانی دانشگاه تهران

اثر شش هفته تمرين تخليه گليکوژنی بهمراه مصرف گلوکز و گلوتامين بر برخی آنزیم های آنتی اکسيدانی در مردان سالم غير فعال

علی قاسمی کهریزسنگی; امین راجی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: هدف از تحقيق حاضر بررسي تغییرات دو آنزيم آنتي¬اکسيداني گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز گلبول های قرمز پس از شش هفته تمرين تخلیة گلیکوژنی بهمراه مصرف گلوکز و گلوتامین

بررسی تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن

۱- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ۲- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ۳- مرکز تحقیقـات بیماری‌های قلب و عروق، دانشگـاه علوم پزشکـی بیرجند، بیرجـند، ایـران. مجله پزشکی بیرجند زمینه و