متابولیسم و بیوشیمی

اثر يک جلسه تمرين مقاومتی بر مقادير پروتئينی و بيان ژن نوروتروفين 5 / 4 در عضلات کند و تند تنش

رسول اسلامی، رضا قراخانلو*، سيدجواد مولی، حميد رجبی ، ريحانه محمدخانی زمينه و هدف : خانواده عوامل رشدی نقش مهمی را در سلامت سيستم عصبی-عضلانی ايفا می‌کند. اين مطالعه به منظور تعيين اثر يک جلسه تمرين بدنی از نوع مقاومتی

اثر يک دوره برنامه تمرينی و کورکومين بر سطح سرمی ايمنوگلوبولين A موش‌های صحرايی در معرض استات سرب

شادمهر ميردار*، علی اکبر رمضان نژاد، اکرم ارزانی، محمد علی نژاد ، اکبر حاجی زاده زمينه و هدف:سرب به عنوان آلاينده محيطی موجب تخريب سيستم ايمنی می‌شود. اين مطالعه به منظور تعيين اثر تمرين با شدت متوسط و کورکومين بر

ارتباط ميزان دريافت کلسيم با نمايه توده بدنی در دختران نوجوان

الهه احمدنيا، سودابه مهدی زاده* ، پوران مختاری زمينه: مطالعه­ های همه ­گير شناختی، حاکی از وجود ارتباط بين دريافت کلسيم و چاقی است.   هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط بين ميزان دريافت کلسيم با نمايه توده بدنی

تاثير دو ماه تمرين ورزشی ترکيبی بر مقادير پلاسمايی‌ عوامل خطرزای آسم، مقاومت انسولين و برخی شاخص‌های فيزيولوژيکی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق

دکتر آقا علی قاسمنيان*، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر علی گرزی زمينه و هدف: ائوتاکسين يک کموکاين مهم در ابتلا به آسم بوده و در انسان ها و موش ها بر اثر چاقی افزايش می يابد. بدين منظور هدف از

اثر تمرينات کاوتورن و کوکسی بر کيفيت زندگی، تعادل و خستگی بيماران مبتلا به MS

رامين بلوچی، آذر غياثی، عين اله نادری ، حامد صدوقی چکيده بيماری مولتيپل اسکلروزيس يک بيماری مزمن، پيشرونده سلولهای عصبی مرکزی است. غالبا در افراد جوان که در مرحله فعال زندگی قرار دارند بروز کرده و زندگی آنها را تحت

اثر تمرین ورزشی سرعتی بر پاسخ و سازگاری آنزیمی، متابولیتی و هورمونی مردان سالم

1شادمهر میردار؛ 2علیرضا صفایی کناری؛ 3حسین روحی؛ 4صادق عباسیان مقدمه: اصول زیر بنایی در هر برنامه تمرینی شناخت منابع انرژی و درک پاسخ های هورمونی و متابولیکی است. هدف از تحقیق تعیین اثر تمرین سرعتی بر پاسخ هورمونی غدد درون

بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید

مژگان افخمی زاده؛ 2سجاد عطایی عظیمی ؛ 3محمد سوختانلو؛ 4سید ابراهیم موسوی بایگی؛ 5محترم رمضانپور مقدمه: شیوع چاقی در تمامی دنیا به صورت هشدار دهنده ای در حال افزایش می باشد . شواهدی نشان می دهد ارتباطی میان هورمون های

اثر 12 هفته تمرين مقاومتی دايره‌ای بر نسبت سطح نسفاتين-1 به گرلين آسيل‌دار در نوجوانان دارای اضافه وزن

حسن توسلی1، دکتر اصغر توفيقی1، دکتر فرهاد حسين پناه 2 ، دکتر مهدی هدايتی* مقدمه: تنظيم اشتها بر هموستاز انرژی تاثير به سزايی دارد. نسفاتين-1 و گرلين آسيل‌دار دو پپتيد ضد اشتها و اشتهاآور هستند که نقش مهمی در چاقی

تاثيریک ماه تمرين مقاومتی فزاينده بر غلظت پلاسمايی FABP4 و پروفايل ليپيدی

دکتر علی رضا صفرزاده*، خانم متين جفايی، دکتر الهه طالبی گرکانی2 ، دکتر رزيتا فتحی مقدمه: FABP4 (A-FABP يا aP2) يکی از اعضای خانواده­ی پروتئين­های متصل به اسيد چرب است که نقش مهمی در تنظيم سوخت و ساز انرژی و

رابطه‌ی سطح سرمی 25 هيدروکسی ويتامين D و فاکتور مهار کننده‌ی فعال کننده پلاسمينوژن 1 (PAI-1) در بيماران ديابتی نوع 2

دکتر شکوفه بنکداران* ، سيد جواد حسينی متعظ مقدمه: کمبود ويتامين D به عنوان يکی از علل افزايش دهنده‌ی خطر بيماری‌های قلبی ـ عروقی در بيماران ديابتی مطرح شده، ولی سازوکار قطعی آن مشخص نيست. دخالت در سازوکارهای هموستاتيک و