متابولیسم و بیوشیمی

اثر حفاظتی تمرين همراه با مصرف عصاره هيدروالکلی گل گياه ازگيل ژاپنی بر سطح فاکتور نروتروفيکی مشتق آستروسيتی ساقه مغز موش های پارکينسونی

ضياء فلاح محمدی، محمد آقاسی ، مرجان احمدی-کرد آسيابی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: عصاره هيدروالکی گل گياه ازگيل ژاپنی غنی از ترکيبات فنلی است. اين مطالعه با هدف بررسی اثر محافظتی 12 هفته تمرين چرخ دوار همراه

رابطه بين گرلين، ابستاتين و نسبت گرلين به ابستاتين با تراکم استخوان ران و کمر افراد فعال و غير فعال

اکرم جعفری (مجله پزشکی شهرکرد) زمينه و هدف: مطالعات گذشته بيانگر اهميت حفظ انرژی کافی برای عملکرد نرمال هورمون ها در شکل گيری و استحکام استخوان ها است. گرلين و ابستاتين به ترتيب دو پپتيد اشتهاآور و ضد اشتها هستند

بررسی ارتباط کيفيت خواب با اينترلوکين-1 بتا و پروتئين واکنشي–C در مردان فعال و غيرفعال

ختيار ترتيبيان1، عليرضا کامرانی1، فخرالدين يعقوب نژاد* ، سيروان محمدامينی خياط1 (مجله رفسنجان) زمينه و هدف: مطالعات متعددی حاکی از اثرگذاری فعاليت‌های ورزشی بر کيفيت خواب و شاخص‌هاي التهابی می باشد اما ارتباط کيفيت خواب و شاخص‌های التهابی ناشی از

تأثير تمرين‌های مقاومتی مرکزی بر شاخص‌های ريوی زنان چاق مبتلا به ديابت نوع 2

رحيمه مهدی‌زاده*، نسرين رضويان‌زاده ، سارا حاصلی (دانشور) مقدمه و هدف: ضعف عضلات کمربند لگنی و عضلات تنفسی و افزايش قند خون با کاهش ظرفيت-های ريه ارتباط‌دارد؛ ازاين‌رو هدف از انجام اين تحقيق، بررسی تأثير تقويت عضلات مرکزی بر عملکرد

رتباط هموسيستئين خون با حداکثر اکسيژن مصرفی در مردان غيرفعال

محمد ابراهيم بهرام، مهدی نجاريان* ، محمد جواد پوروقار (مجله دانشور) مقدمه و هدف: نتايج حاصل از مطالعات، از ارتباط ميان هموسيستئين به‌عنوان يک شاخص التهابی و بيماری‌های مرتبط با کم‌تحرکی حکايت‌دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ميان حداکثر اکسيژن

ارتباط سطح کمی پروتئين واکنشی Cو سکته حاد قلبی

دکتر زهره آذرکار*، دکتر مجيد جعفر نژاد، دکتر آزاده ابراهيم زاده ، دکتر محمدرضا رضوانی (مجله پزشکی قزوین) زمينه: بيماري­های عروق کرونر قلب مهم­ترين عامل مرگ­ و مير در کشورهای جهان است. پروتئين واکنشی C از شاخص­های سيستميک التهاب و

تاثير يک دوره تمرين مقاومتی دايره‌ای بر سطح پلاسمايی گرلين آسيل دار، انسولين و هورمون رشد در پسران 17 تا19 سال دارای اضافه وزن

حسن توسلی *، دکتر اصغر توفيقی، دکتر فرهاد حسين پناه ، دکتر مهدی هدايتی(مجله پزشکی زنجان) زمينه و هدف: کنترل اشتها بر چاقی تاثيرگذار است. گرلين آسيل‌دار، يک پپتيد اشتها آور می‌باشد که در تنظيم هموستاز انرژی و کنترل وزن

نقش تمرين هوازی و مصرف عصاره بنه بر سطوح پروتئين کربونيل، پروتئين شوک گرمايی 70 و گليکوژن بافت کبد موش‌های ديابتی

فاطمه محمدی کاريزنو، مرضيه ثاقب‌جو، محسن فؤادالدينی ، هادی سرير (مجله پزشکی بیرجند) زمينه و هدف: استفاده از گياهان دارويی، به‌عنوان درمان‌های جايگزين سالم و مؤثّر در هايپرگليسمی و مسموميّت کبدی در نظر گرفته می‌شود؛ همچنين با توجه به اثرات

تأثير برنامه تمرين هوازی بر علائم يائسگی و کيفيت زندگی زنان يائسه غير ورزشکار

زهرا جامی عابد مقدم، ناهيد بيژه ، علی‌اکبر هاشمی جواهری پيش‌زمينه و هدف: يائسگی نشانه گذر از دوران باروری و رسيدن به ناباروری است. در اين دوران علائمی همچون گرگرفتگی و عرق شبانه و عدم تمرکز و در طولانی‌مدت افزايش

تعيين ارتباط بين ميزان فعاليت بدنی با سلامت عمومی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اروميه

اصغر توفيقی، سولماز بابايی، فاطمه ايلون کشکولی ، رقيه بابايی (مجله پزشکی ارومیه) پيش‌زمينه و هدف: فعاليت بدنی از مؤلفه‌های مؤثر بر ابعاد مختلف زندگی است، و توجه به اين مسئله در سلامت روانی دانشجويان به‌عنوان سرمايه‌های جامعه، از اهميت