متابولیسم و بیوشیمی

پاسخ سطح گرلين آسيل دار پلاسمايی به تعداد گام روزانه زنان سالمند يائسه فعال و کم تحرک

فرزاد ناظم*، زهره حسين زاده ، محمد فرامرزی مجله سالمندی ایران چکيده: گرلين تام پلاسمايی در ايزوفورم‌های آسيل‌دار و بدون آسيل هنگام چاقی، هايپرگليسمی، سوء تغذيه، ورزش و محدوديت کالری تغيير می کند. مطالعات علمی نيمرخ تغييرات و پاسخ هورمون

بررسی تأثير سطح سرمی بتاـاندورفين بر تعديل شاخص‌های درد ديسمنوره متعاقب هشت هفته تمرين هوازی

فهيمه سادات جمالی * ، هومن کامرانيان مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: يکی از شايع‌ترين دلايلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، احساس درد است. با توجه به تأثير بتاـاندورفين در کاهش درد، هدف از تحقيق

مقايسه اثر هشت هفته تمرين هوازی با تمرين ترکيبی بر سطح لپتين و گلوکز سرم مردان مبتلا به ديابت نوع 2

وحيد تأديبی*، ناصر بهپور، مهرعلی رحيمی، صياد رشيدی، محمداحسان دلبری، پيمان يوسفی‌پور ، زهرا بيات دانشيار فيزيولوژی ورزشی، گروه علوم زيستی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : هورمون لپتين

بررسي تاثير مصرف چاي سبز بر کاهش وزن و تغييرات هورموني در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک

مريم اله داديان، هانيه رنجبر، دکتر هتاو قاسمي تهراني، مژگان جاني قربان، اعظم دادخواه، فاطمه اله داديان، فرزانه ذره، فاطمه محمدي، مريم يزدي مجله پزشکی همدان مقدمه و هدف: سندرم تخمدان پلي کيستيک، اختلال شايعي است که تقريبا10درصد زنان واقع

تأثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین‌‌های پلاسما مردان چاق

1 محمد گله داری؛ 2 محمدعلی آذربایجانی* 1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 2دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجله فیزیولوژی ورزشی مطالعة حاضر با هدف بررسی تأثیر محدودیت کالری همراه با تمرین اینتروال شدید و تمرین

تأثیر مصرف کوتاه‌مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه‌ای در مردان ورزشکار

1 مهدی عالی زاده؛ 2 معرفت سیاهکوهیان 1کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی 2استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش تعیین تأثیر مصرف کوتاه‌مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه­ای در مردان ورزشکار بود. سی

ﺗﺄثیر تمرین‌های متفاوت ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز موش‌های صحرایی

حامد برزگر ؛ الهام وسدی؛ محبوبه برجیان فرد دانشجوی دکتری دانشگاه تهران مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف شناخت اثرات احتمالی شیوه­های متفاوت تمرینات ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در هیپوکمپ موش­های صحرایی بالغ انجام

تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

1 علیرضا سلیمی آوانسر؛ 2 سید علیرضا توکلی خورمیزی؛ 2 مرضیه السادات آذرنیوه 1استادیار دانشگاه شهید بهشتی 2مربی دانشگاه زابل مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش شناخت سیستم­های انرژی درگیر در والیبال با تاًکید بر تفاوت در پست‌های مختلفدر

کینتیک لاکتات پس از انقباض‌های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک در مردان

1 محمودرضا تقی زاده؛ 2 سجاد احمدی زاد ؛ 2 فریبرز هوانلو 1دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی 2دانشیار دانشگاه شهید بهشتی مجبه فیزیولوژی ورزشیهدف ‌پژوهش حاضر بررسی کینتیک لاکتات پس از انقباض­های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک بود. بدین منظور 10

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین- 6 و 10 و نسفاتین -1 پلاسمایی موش‌های صحرایی

1 روح الله حق شناس ؛ 2 ندا گیلانی؛ 3 مهوش جعفری 1استادیار دانشگاه سمنان 2دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس 3استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین استقامتی بلندمدت و رژیم