متابولیسم و بیوشیمی

اثر ترکیبی تمرین هوازی منظم و مصرف عصاره سیر بر برخی از فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز کلیوی در رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

پروین فرزانگی، معصومه حبیبیان * ، هادی علی نژاد استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: بیماری مزمن کلیوی به عنوان یک فاکتور خطرزای مهم با برخی از اختلالات همراه

بررسی اثرات فلاونوئید کوئرستین بر بیماری کبد چرب غیر الکلی

سید محمد هادی امامت، پروین میرمیران ، آزیتا حکمت دوست دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران مجله یافته مقدمه: شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی به‌طور جهانی افزایش یافته و در جمعیت عمومی جهان 24-10% می‌باشد. مقاومت به انسولین

تأثیر تمرینات پیلاتس بر سطح BDNF سرم مردان سالمند

ایمان زکوی 1 ؛ علی اصغر ولی پور2 ؛ مژگان بنی‌‌هاشمی امام‌قیسی3 ؛ بنفشه بیژنی4 ؛ رفعت عیسی زاده5 1کارشناس‌ارشد، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 2کارشناس‌ارشد، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 3کارشناس‌ارشد،

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژنPGC-1α در عضلات کند و تند‌ انقباض رت‌های نر سالم

وحید حدیدی 1 ؛ محمد رضا کردی2 ؛ عباسعلی گائینی3 ؛ امین نکویی4 ؛ احد شفیعی4 ؛ مطهره حاجتی مدارایی4 1دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2دانشیار، گروه

تأثیر تعاملی تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر سطوح آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در زنان غیرفعال

زینب حسین زاده1 ؛ سجاد احمدی زاد 2 ؛ مهدی هدایتی3 ؛ مینو باسامی4 ؛ حسنا رشیدی1 1کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 2دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 3دانشیار، پژوهشکدۀ غدد

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

رحمان سوری 1 ؛ مینا اکبری2 ؛ عبدالرضا کاظمی3 ؛ محمدامین ساعی4 ؛ صادق امانی5 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران 2دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران- ایران 3استادیار گروه

اثر ده هفته تمرین هوازی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و سطوح اوره، کراتینین و اسید اوریک خون مردان مسن دیابتی نوع دو

محمد علی سمواتی شریف 1 ؛ حجت اله سیاوشی2 1دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، پژوهشکدۀ طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران نشریه

تغییرات غلظت گرلین پلاسما در پاسخ به تمرینات ورزشی مقاومتی منظم

کمال عزیزبیگی; سیروان آتشک; کاوه بتوراک; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: با توجه به شیوع گسترده چاقی در ایران و در سراسر جهان و افزایش عوارض و بیماری های ناشی از آن، شناخت روشهای موثری که بتواند عوامل خطرزا

تاثیر 8 هفته تمرین متناوب هوازی بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت قندی نوع دو

فرحناز مطلبی *، سعید شاکریان ، روح اله رنجبر کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران مجله افق دانش اهداف: افزایش هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، نشانه کنترل نامناسب گلوکز در افراد دیابتی است. شواهد

تاثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای با مکمل زعفران بر پاسخ هورمون‌های انسولین و استرادیول

عباس قنبری نیاکی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی * ، ایوب سعیدی کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران مجله افق دانش اهداف: طی سال­های اخیر استفاده از مکمل­های غذایی برای