متابولیسم و بیوشیمی

اثرات اسيدهای چرب امگا-3 بر ليپوپروتئين‌ها و آپوپروتئين‌های سرمی در بيماران ديابتی نوع 2

فاطمه تورنگ، شبنم پويا، محمود جلالی، ابواقاسم جزايری ، ثريا ابراهيم پور کوجان استاد دانشکده تغذيه مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آترواسکلرورز يکی از مهم‌ترين علل مرگ در بيماران ديابتی است. اسيدهای چرب امگا-3 سطوح تری‌گليسريد را کاهش می‌دهند

اثر پیش درمان سه و شش هفته تمرین هوازی بر استرس اکسایشی کبدی ناشی از القای حاد دوکسوروبیسین

1 فاطمه ذوالفقارزاده؛ 2 ولی اله دبیدی روشن ؛ 3 اکبر حاجی زاده مقدم 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران،ایران 2استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه مازندران، ایران 3استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران،

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره ای با شدت بالا بر سطح پلاسمایی لیپیدها و شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع2

1جواد شعبانپور اومالی؛ 2مرضیه ثاقب جو؛ 3رزیتا فتحی؛ 4رضا قراری عارفی 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند 2استادیار دانشگاه بیرجند 3دانشیار دانشگاه مازندران 4دانشجوی دکنری دانشگاه بیرجند پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی قدمه و هدف: پاسخ نیمرخ لیپیدی و کنترل گلایسمیک به

تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح امنتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق و دارای اضافه وزن

1رزیتا فتحی؛ 2پروانه نظرعلی؛ 3زهرا ادبی 1دانشیار دانشگاه مازندران 2دانشیار دانشگاه الزهراء 3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: امنتین، آدیپوکین جدیدی است که عمدتاً از بافت چرب احشایی ترشح می­شود. هدف تحقیق حاضر

پاسخ فاکتور نوروترفیک مغزی عضلات نعلی و خم کننده بلند شست موش های صحرایی به یک جلسه فعالیت مقاومتی

1ریحانه زرباف؛ 2رضا قراخانلو؛ 3ریحانه محمدخانی؛ 4رسول اسلامی 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش 2دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 3کارشناش ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس 4استادیار دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی ابقه و هدف: اخیرا تاثیر فعالیت بدنی بر عملکرد

اثر مکمل سازی عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر غلظت اینترلوکین-6، گلیکوژن و ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موش های صحرایی نر

1عباس قنبری نیاکی؛ 2پروین فرزانگی؛ 3فاطیما غفاریان؛ 4رزیتا فتحی 1استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران 2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 4دانشیار دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و

مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی با شدت های مختلف در صبح و عصر بر حداکثر اکسیداسیون چربی در مردان چاق و با وزن طبیعی

1محمد عزیزی؛ 2حمید محبی 1استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه 2دانشگاه گیلان پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: برخی از شاخص­های متابولیکی و هورمونی اثر گذار بر اکسیداسیون چربی، تابع ریتم شبانه روزی هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف

مقایسه دو نوع برنامه تمرینی هوازی و غیر هوازی همراه با مصرف مکمل امگا ـ 3 بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین ـ17 و پروتئین واکنشگرـC در موش‌های نر

1فرهاد دریانوش؛ 2حمید علیزاده؛ 3مریم معطری کازرونی 1دانشیار دانشگاه شیراز 2کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز 3کارشناس ارشد تربیت بدنی پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: اسیدهای چرب غیراشباع موجود در چربیها بویژه اسیدهای چرب امگا-3 نقشی اساسی در

اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما در موش‌های صحرایی نر‌

عاطفه محمدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ سارا نصیری سمنانی دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: ابستاتین، نوعی پپتید مترشحه از معده است و نقش مهمی در تعادل انرژی، کنترل وزن و دریافت غذا ایفا می­کند.

اثر تمرین با شدت متوسط، به تنهایی و همراه با مصرف گلوکزامین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

1محمد فلاح محمدی؛ 2ضیاء فلاح محمدی؛ 3سید حسین میرکریم پور 1دانشگاه گیلان 2دانشگاه مازندران 3دانشگاه تهران پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: استئوآرتریت، شایع­ترین نوع آرتریت بوده و یکی از10 دلیل اصلی معلولیت در دنیا به شمار می­رود.