سالمندان

مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در مردان سالمند فعال و کم تحرک

حسین نجفقلی زاده *، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر بهمن میرزایی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: بیماری­های قلبی یکی از مشکلات بزرگ در سراسر دنیا و علت 30 درصد از مرگ­ها به­حساب می­آید. آن

تاثیر 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح IL-6، IL-10 و حافظه‌ی میان مدت زنان 50 تا 65 ساله مبتلا به سندروم متابولیک

علی اوصالی ، دکتر سیروس چوبینه، دکتر رحمان سوری، دکتر علی اصغر رواسی، دکتر حسین مصطفوی مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در کاهش عملکرد شناختی می‌باشد. هدف از این

رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان

اکبر رحیمی* 1 ؛ رامین بلوچی2 ؛ رسول اسلامی3 ؛ مهدی شاهرخی1 1کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه

پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت

هدی عبدی حمزه کلایی1 ؛ عباسعلی گائینی 2 ؛ محمدرضا کردی3 ؛ ولی اله دبیدی روشن4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران،کیش، ایران 2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تأثیر 8 هفته تمرین آکواژیمناستیک بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ چربی زنان میانسال

عبدالصالح زر۱، سید علی حسینی ۲ ، عطیه همایون۳ ۱- دانشگاه جهرم ۲- واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، ۳- واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: با توجه به تأثیر فعالیت ورزشی بر آنزیم‌های کبدی،

تاثیر فعالیت تناوبی اندام فوقانی و تحتانی بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در مردان سالمند

دکتر مینو باسامی *، دکتر خسرو ابراهیم ، بهزاد محمودی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت تناوبی اندام فوقانی و تحتانی بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات در مردان سالمند بود. مواد

تأثیر خستگی عضلات دورکننده ران بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

فریده باباخانی *، کبری اولادقبادی ، فرج‌الله فتاحی مجله سالمند اهداف کنترل پاسچر عبارت است از حفظ اندام‌ها و قسمت‌های مختلف بدن در راستای بیومکانیکی مناسب که به دو شکل ایستا و پویا وجود دارد. خستگی یکی از عواملی است

تأثیر یک برنامه تمرین قدرتی و تعادلی بر عملکرد تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند دارای ترس از افتادن

داریوش خواجوی *، احمد فرخی، علی اکبر جابری مقدّم ، انوشیروان کاظم نژاد دکتر گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران مجله سالمند اهداف افتادن‌ها در سالمندان عمدتاً به‌دلیل نقایص تعادل و ناپایداری قامتی رخ

مقایسة تأثیر سه شیوة تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند

لاله باقری1 ؛ محمد فرامرزی2 ؛ ابراهیم بنی طالبی 3 ؛ زهرا مردان پور شهرکردی4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهر کرد، شهرکرد،ایران 2دانشیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی

تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و پروتئین واکنشگرC در مردان میانسال چاق

کیا رنجبر1 ؛ رحمن سوری 2 ؛ علی اصغر رواسی3 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران 2دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران 3استاد دانشگاه تهران گروه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران-