زنان

بررسی مقدماتی اثر خستگی عضلانی بر حس عمقی گردن در زنان و مردان جوان سالم

الهه سجادی1، غلامرضا عليايی*2، سعيد طالبيان3، محمدرضا هاديان3، شهره جلائی4، رحيمه محمودی1 ، الهه امينی5 زمينه و هدف: حس عمقی که از جمله دقيق ترين حواس بدن است و باعث آگاهی از وضعيت بدن هر لحظه در فضا می شود،

تأثير دوازده هفته تمرين هوازی بر نيمرخ ليپيدهای سرمی، توان هوازی و ترکيب بدن دختران کم توان ذهنی غير ورزشکار

مريم خواجوی، ناهيد بيژه ، مهتاب معظمی زمينه و هدف: بيماری های قلبی- عروقی امروزه به عنوان يکی از عوامل تهديد کننده سلامتی انسان ها بخصوص در بيماران کم توان ذهنی محسوب می شوند. اين مطالعه با هدف بررسی تأثير

تأثیر شش هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های مورفولوژیکی قلب زنان تمرین‌نکرده

فاطمه شب خیز؛ 2نیما قره‌داغی ؛ 3یعقوب مهری الوار؛ 4فرحناز امیرشقاقی؛ 5زینب اینانلو؛ 6نیلوفر صفاریان هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های ریخت‌شناسی سلامت قلب زنان تمرین‌نکرده است. به همین منظور 20 زن کم‌تحرک با

تاثير 5 هفته ماساژ برميزان استرس و افسردگی زنان بعد از عمل جراحی سرطان پستان

شهناز شهرجردی* چکيده مقدمه: تشخيص، درمان، پيامدها، اثرات جانبی درمان و عود سرطان پستان منجر به واکنش‌های روانی همچون استرس و افسردگی می‌شود. هدف از اين پژوهش تعيين اثر يک دوره ماساژ بر ميزان استرس و افسردگی زنان بعد از

بررسی ارتباط بين سن شروع قاعدگی و نمايه توده بدنی در دختران سن 17-10 سال

حسن عبداله زاده * ، زهرا افتخاری يزدی هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثير عواملی مانند وزن قد و نمايه توده بدنی بر سن شروع قاعدگی(منارک)، اين مطالعه به منظور تعيين عوامل مؤثّر بر سن منارک در دختران سبزوار،

تأثير يک دوره تمرين استقامتی شنا بر سطوح القايی‌هايپوکسی کبد موش‌های باردار در معرض مسموميت کادميوم

شادمهر ميردار*، سارا معماريان، مهدی هدايتی2 ، اکبر حاجی زاده3 زمينه و هدف: تغييرات فيزيولو‍ژيکی کبد در طی دوران بارداری به طور عمده موقت وگذرا بوده و به ندرت پايدار هستند. از سوی ديگر فاکتور القايی هيپوکسی در درمان آسيب‌ها،

بررسی ارتباط کيفيت و کميت کربوهيدرات رژيم غذايی و چاقی در زنان سالم

فريده شيشه بر1، زهرا شامخی*، مجيد کارانديش3 ، سيد محمود لطيفی زمينه و هدف: چاقی يکی از شايعترين اختلالات تغذيهای در دنيا محسوب ميشود. اخيرا نقش کربوهيدراتها در رژيم غذايی مورد توجه قرار گرفته است، مطالعات انجام گرفته در زمينه

بررسی تاثير ماساژ پشت به روش لمسی با روغن کنجد بر ميزان اضطراب حين بستری در دختران

منيژه نوريان، عاليه جلال‌الدينی، کيارش ساعتچی ، امير کاوسی دولانفر زمينه و هدف: اضطراب حين بستری در کودکان سبب اختلال در سلامت روانی، رفتاری، اختلال در رشد و تکامل روانی- زيستی و شناختی کودک می‌گردد. از سوی ديگر از روشهای

تاثير تمرينات تايی چی بر تعادل زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

زهره محلی*، احمد ابراهيمی عطری، علی شعيبی، مائده تقی زاده ، مرضيه ورزنده سابقه وهدف : اختلالات تعادل يکی از مشکلات شايع بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس(MS) می باشد.عدم تعادل باعث کاهش استقلال عملکردی ، گسترش ناتوانی و همچنين افزايش

اثر هشت هفته تمرين هوازی به همراه مصرف مکمل خرفه بر شاخص‌های پراکسيدانی و آنتی اکسيدانی در زنان مبتلا به ديابت نوع 2

محبوبه فکوری جويباری، پروين فرزانگی ، عليرضا براری مقدمه: اثر فعاليت بدنی همراه با مصرف مکمل‌ها بر کاهش اثر راديکال‌های آزاد شده به خوبی شناخته شده نيست. از آنجا که خرفه يکی از غنی‌ترين منبع نباتی امگا-3 و مواد آنتی‌اکسيدانی