زنان

اثر 12 هفته تمرين يوگا برسطح سرمی گلوکز، انسولين و تری گليسيريد زنان مبتلا به ديابت نوع2

نجمه حبيبی* ، سيدمحمد مرندی زمينه و هدف : ديابت مليتوس به عنوان يک بيماری متابوليک با اختلال در سطح ليپيد و گلوکز خون همراه است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر 12 هفته تمرين يوگا برسطح سرمی گلوکز، انسولين

ارتباط ميزان دريافت کلسيم با نمايه توده بدنی در دختران نوجوان

الهه احمدنيا، سودابه مهدی زاده* ، پوران مختاری زمينه: مطالعه­ های همه ­گير شناختی، حاکی از وجود ارتباط بين دريافت کلسيم و چاقی است.   هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط بين ميزان دريافت کلسيم با نمايه توده بدنی

بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید

مژگان افخمی زاده؛ 2سجاد عطایی عظیمی ؛ 3محمد سوختانلو؛ 4سید ابراهیم موسوی بایگی؛ 5محترم رمضانپور مقدمه: شیوع چاقی در تمامی دنیا به صورت هشدار دهنده ای در حال افزایش می باشد . شواهدی نشان می دهد ارتباطی میان هورمون های

اثر مصرف لسيتين در دوران بارداری و شيردهی بر اضطراب و فعاليت حرکتی در زاده‌های نر و ماده يک ماهه

آقا 1سيد مهدی فيروزان1، خانم مژگان ترابی2، دکتر مهناز کسمتی* ، دکتر سيد رضا فاطمی طباطبايی مقدمه: با توجه به نقش سيستم کولينرژيک در رفتارهای اضطرابی و اهميت تغذيه در دوران بارداری و شيردهی بر عملکرد سيستم عصبی فرزندان، هدف

تأثير تمرینات ویبریشن (WBV) بر شاخص های الکترومیوگرافی عضلات بازکننده مفصل زانوی دختران غیر ورزشکار

محمد رضا کردی, محمد حسین علیزاده, پریسا مزرعه فراهانی, فهیمه کاظمی زمینه و اهداف: اخیرا” تمرینات ویبریشنWhole Body Vibration (WBV) به عنوان یک وسیله تمرینی برای افراد ورزشکار، غیر ورزشکار، سالمند و بیمار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از

اثر تلاوت قرآن به دنبال یک جلسه تمرين بيشينه بر کورتيزول,ACTH و زمان رسیدن به واماندگی و درک فشار در زنان جوان ورزشکار

مرضيه آقا محمدی ، دکتر پروانه نظرعلی ، دکتر پريچهر حناچی چکيده مقدمه: قرآن کريم، معجزه‌ی بزرگ حضرت ختمی مرتبت گنجی است که با ظهور اسلام بر ايشان نازل و با گذر زمان مطالب شگفت و تازه‌ای از آن کشف

تاثیر 15 هفته فعاليت ورزشی ترکيبی بر تغييرات عوامل محور IGF و برخی پروتئين‌های پيوندی آن در زنان يائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان

دکتر رضا نوری ، بهاره محموديه ، دکتر ارسلان دميرچی ، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا، دکتر نادر رهنما ، دکتر حميد امامی زمينه و هدف: (عوامل رشد شبه انسولين) IGFs و برخی پروتئين‌های پيوندی آن می‌توانند سبب رخداد و بازرخداد سرطان

مقايسه تراكم مواد معدني مهره‌هاي كمري بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار غير يائسه

عباسعلي گائيني، محمد شباني، فاطمه ساجدي‌فر مقدمه: هدف از تحقيق حاضر، مقايسه تراكم مواد معدني مهره‌هاي كمري (BMD يا Bone mineral density) زنان ورزشكار و غير ورزشكار غير يائسه بود. روش: 15 ورزشكار زن دونده با سن 81/4 ± 80/33

تأثير يك دوره تمرين تركيبي مقاومتي و هوازي بر غلظت اندوتلين_1 و فشار خون زنان سالمند

احمد قاسميان، محسن ثالثي مقدمه: اندوتلين_1 كه به‌وسيله سلول‌هاي اندوتليال عروقي ترشح مي‌شود، به عنوان قوي‌ترين تنگ‌كننده عروقي شناخته شده است. ‏هدف اين تحقيق مطالعه تأثير يك دوره تمرينات تركيبي بر غلظت اندوتلين_1 پلاسما و رابطه آن با فشار خون

بررسی تأثير تمرينات پليومتريک بر فعاليت پيش بين عضلات کمری لگنی زنان مبتلا به نقص کنترل تنه

مليحه حدادنژاد، رضا رجبی، علی اشرف جمشيدی ، الهام شيرزاد مقدمه: تمرينات پليومتريک از طريق تطابق عصبی عضلانی در رفلکس کششی، الاستيسيتی و ارگان‌های گلژی تندون نقش مهمی را در فعال شدن پيش بين عضلات ايفا می‌کنند. با توجه به