زنان

تاثير 12 هفته تمرينات ورزشی منتخب پيلاتس بر سطح سرمی آديپونکتين و مقاومت به انسولين در زنان نجات يافته از سرطان پستان و نقش آن در پيشگيری از عود بيماری

دکتر اکبر اعظميان جزی ، دکتر بهنام قاسمی مبارکه، زينب ويسمه ، دکتر نوشين پارساگهر مجله پزشکی کردستان با توجه به تاثير پايين بودن سطح سرمی آديپونکتين بر بروز بيماری سرطان پستان و احتمال افزايش آن پس از يک دوره

مقايسه قدرت ايزومتريک عضلات ران در زنان ورزشکار دانشگاهی با سابقه ی پيچ خوردگی اينورشنی مچ پا با مچ پای سالم

مهديه پيرانی ، دکتر علی اصغر نورسته ، دکتر حميد محبی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: پيچ خوردگی­های جانبی مچ پا از شايعترين آسيب ديدگی­ها در ورزش­های دانشگاهی، دبيرستانی و تفريحی به شمار می­رود. اگر قدرت عضلات ران  در

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر VEGF و PDGF سرمی زنان جوان غیرفعال

علیرضا براری; جبار بشیری; مریم سرابندی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: فعالیت بدنی منظم باعث گسترش بستر مویرگی در عضلات فعال می¬شود که این تأثیر به وسیله افزایش سطوح برخی از فاکتورهای آنژیوژنیک صورت می گیرد. علاوه براین، جینسینگ

تأثیر دو شیوۀ تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح آپلین پلاسمایی و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی دختران دچار اضافه‌وزن و چاق

1 رضوانه گلدوی؛ 2 مهدی مقرنسی 1دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان نشریع علوم زیستی ورزشی هدف این پژوهش، بررسی اثر دو شیوۀ تمرین استقامتی

مقایسۀ اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با دو حجم متفاوت بر برخی فاکتور‌های خطر بیماری-های قلبی-عروقی در دختران کم‌توان ذهنی

1 امیرحسین حقیقی ؛ 2 نسرین گلردی؛ 3 محمدرضا حامدی نیا 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون‏های رشد، عامل رشد شبه انسولین-1 و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال

فائزه ناصرخانی ؛ 2 محمد حسین رضوانی؛ 3 ناهید توفان 1دانشگاه شاهرود 2استادیار دانشگاه شاهرود 3پزشک عمومی-دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی تمرین ورزشی با محدودیت جریان خون، تمرینی مفید و مؤثر برای

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-1 و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ 2 رضوانه گلدوی 1دانشگاه سیستان و بلوچستان 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی امنتین-1، آدیپوکاینی است که در بافت چربی احشایی

تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند

لاله باقری؛ 2 محمد فرامرزی ؛ 3 ابراهیم بنی طالبی؛ 2 اکبر اعظمیان جزی 1دانشجوی دکترا دانشگاه شهرکرد 2دانشیار دانشگاه شهرکرد 3استادیار دانشگاه شهرکرد مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش، تعیین تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح

مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال

نویده معین نیا ؛ 2 سید رضا عطارزاده حسینی 1کارشناس ارشد فردوسی مشهد 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر، بررسی مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت‌های

تأثیر12هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین وشاخص‌های آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزن

رویا عسکری ؛ 2 مهدی هدایتی 1استادیار دانشگاه حکیم سبزواری 2دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین استقامتی تناوبی برتغییرات شاخص‌های آنتروپومتری وتغییرات اپلین پلاسمایی بود. بدین منظور24 نفراز دانشجویان