زنان

تأثير 12 هفته فعاليت ورزشی هوازی بر مقادير DHEAs، 170H-Progestrone، تعداد فوليکول‌ها و وضعيت قاعدگی زنان مبتلا به سندروم تخمدان‌های پلی‌کيستيک (PCOS)

دکتر عباسعلی گائينی، صادق ستاری‌فرد، فريما محمدی ، دکتر سيروس چوبينه مجله پزشکی هرمزگان مقدمه: تغيير سبک زندگی راهکاری مؤثر برای درمان PCOS می‌باشد. هدف اين مطالعه بررسی تأثير 12 هفته فعاليت ورزشی بر مقادير دهيدرواپی آندروسترون سولفات و 17-هيدروکسی

تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن

1 میترا برات زاده شکری؛ 2 رزیتا فتحی ؛ 2 الهه طالبی گرکانی؛ 3 علی‌رضا صفرزاده 1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران ،مازندارن، ایران 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،

بررسی تاثير مکمل روغن ماهی بر کيفيت زندگی در زنان ميان سال يائسه

راضيه مقدم*، فاطمه رستم خانی ، سيده سوسن رئوفی کلاچايه مجله طب مکمل مقدمه: ميان سالی کيفيت زندگی را تحت تاثير قرار می دهد. گرگرفتگی شکايت اصلی اين دوره سنی می باشد. اين حالت مي‏تواند احساس خوب و سالم بودن

Analysis of Health Related Physical Fitness Components in Female Students of Government and Private Schools of Chandigarh

 Gaurav Dureja; Preety Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: Health related physical fitness consists of those components of physical fitness that have a relationship with good health. This research aimed at comparing the health related physical fitness between

Effects of 6 Weeks of Aerobic Training and Fenugreek Extract Administration on Plasma Apo A-I of Female Patients with Type 2 Diabetes

 Vahideh Ghorani; Amir Rashidlamir; Parvin Farzanegi Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: Fenugreek, as an herbal plant, can significantly increase Apo A-I, an important factor in preventing cardio vascular diseases among diabetic patients, which is a major cause

تأثير يک هفته مکمل‌دهی ال- آرژنين بر تغييرات گازهای تنفسی و سطوح لاکتات خون در دختران هندباليست

مهتاب معظمی، وحيد تقی زاده، عاطفه کتابدار، محسن دهباشی ، راضيه جليل‌پور مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: امروزه با توجه به فراگير شدن مکمل‌های ورزشی، اثرات مصرف اين مکمل‌ها در عملکرد ورزشکاران نيازمند بررسی و

بررسی تأثير تمرين 30-20-10 بر شاخص‌های فيزيولوژيايی و سلامت روان دانشجويان غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنديجان

محمود اصل محمدی زاده*، رحمان باقرنيا، ابراهيم فروزنده ، صالح افراسيابی هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرين 30-20-10 بر توان هوازی ،سلامت روان، ضربان قلب، فشار خون و درک ميزان تلاش بود. مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع

اثر 8 هفته تمرين پيلاتس بر سطح هورمون آنتی مولرين و عوامل خطرساز قلبی و متابوليکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کيستيک

عباس صارمی*، عليرضا بهرامی، مهری جميليان ، پرستو معظمی گودرزی استاديار دانشگاه اراک، اراک، ميدان شريعتی دانشگاه اراک مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: سندروم تخمدان پلی‌کيستيک يک اختلال هورمونی پيچيده است که سيستم‌های متابوليکی و توليد مثلی را متاثر

رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی و ميزان کلسيم مصرفی روزانه با شاخص‌های منتخب تن سنجی و ميزان تراکم استخوان در زنان يائسه مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهر رشت

مريم يهلوان‌زاده *، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا ، دکتر رامين شعبانی مجله پزشکی زنجان چکيده زمينه و هدف: اين مطالعه به بررسی رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی و ميزان کلسيم مصرفی روزانه با شاخص‌های منتخب تن سنجی وميزان تراکم استخوان در

تاثير تمرينات عصبی- عضلانی، قدرتی و ترکيبی بر نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر در زنان بسکتباليست

زهرا رحيمی *، دکتر محمد حسين عليزاده، دکتر رضا نوری ، دکتر زهرا رجحانی مجله پزشکی زنجانزمينه و هدف: پژوهشگران آسيب‌پذيری بالاتر زنان ورزشکار را با عدم تعادل عملکردی عضلات همسترينگ و چهارسررانی مرتبط می‌دانند و استفاده از روش‌های مختلف