زنان

تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون‏های رشد، عامل رشد شبه انسولین-1 و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال

فائزه ناصرخانی ؛ 2 محمد حسین رضوانی؛ 3 ناهید توفان 1دانشگاه شاهرود 2استادیار دانشگاه شاهرود 3پزشک عمومی-دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی تمرین ورزشی با محدودیت جریان خون، تمرینی مفید و مؤثر برای

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-1 و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه ‏وزن و چاق

مهدی مقرنسی ؛ 2 رضوانه گلدوی 1دانشگاه سیستان و بلوچستان 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران مجله پژوهش در ورزش دانشگاهی امنتین-1، آدیپوکاینی است که در بافت چربی احشایی

تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند

لاله باقری؛ 2 محمد فرامرزی ؛ 3 ابراهیم بنی طالبی؛ 2 اکبر اعظمیان جزی 1دانشجوی دکترا دانشگاه شهرکرد 2دانشیار دانشگاه شهرکرد 3استادیار دانشگاه شهرکرد مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش، تعیین تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح

مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال

نویده معین نیا ؛ 2 سید رضا عطارزاده حسینی 1کارشناس ارشد فردوسی مشهد 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر، بررسی مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت‌های

تأثیر12هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین وشاخص‌های آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزن

رویا عسکری ؛ 2 مهدی هدایتی 1استادیار دانشگاه حکیم سبزواری 2دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین استقامتی تناوبی برتغییرات شاخص‌های آنتروپومتری وتغییرات اپلین پلاسمایی بود. بدین منظور24 نفراز دانشجویان

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن

زینب احمدی ؛ 2 وحید تأدیبی؛ 3 نازنین رزازیان 1کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه 2دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه 3دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش بررسی اثر ۸

اثر هشت هفته تمرينات مقاومتی بر ميزان فاکتور نروتروفيک مشتق از مغز زنان مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس

مهرزاد مقدسی ، محمد امين عدالت منش، آيدا معينی ، محدثه نعمت الله زاده مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: به نظر می‌رسد نوروتروفين‌ها از جمله فاکتور نوروتروفيک مشتق از مغز(brain-derived neurotrophic factor, BDNF)  نقش مهمی در بازسازی نرون‎ها دارند.

تأثير خستگی عضلات مرکزی بدن بر تعادل و استقامت زنان ورزشکار

دکتر فريده باباخانی ، کبری اولاد قبادی ، فرج ا. . فتاحی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: خستگی يکی از عواملی است که می تواند موجب کاهش هماهنگی و فعاليت عضلات شود و با توجه به اين که عضلات

نقش توده بدنی مادر در مدت شیردهی

شهین سعیدی نجات؛ 2 مهدیه عاطفی ؛ 2 مریم عاطفی؛ 2 لیلا خطیبی؛ 2 مریم علیزاده؛ 2 مریم قاسمی 1دکترای حرفه ای، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. 2کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شماره

تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری

مریم مختاری؛ 2 فرهاد دریانوش 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران مجله پزشکی مشهد مقدمه آدیپوکین­ها از