زنان

اثر هشت هفته تمرينات مقاومتی بر ميزان فاکتور نروتروفيک مشتق از مغز زنان مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس

مهرزاد مقدسی ، محمد امين عدالت منش، آيدا معينی ، محدثه نعمت الله زاده مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: به نظر می‌رسد نوروتروفين‌ها از جمله فاکتور نوروتروفيک مشتق از مغز(brain-derived neurotrophic factor, BDNF)  نقش مهمی در بازسازی نرون‎ها دارند.

تأثير خستگی عضلات مرکزی بدن بر تعادل و استقامت زنان ورزشکار

دکتر فريده باباخانی ، کبری اولاد قبادی ، فرج ا. . فتاحی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: خستگی يکی از عواملی است که می تواند موجب کاهش هماهنگی و فعاليت عضلات شود و با توجه به اين که عضلات

نقش توده بدنی مادر در مدت شیردهی

شهین سعیدی نجات؛ 2 مهدیه عاطفی ؛ 2 مریم عاطفی؛ 2 لیلا خطیبی؛ 2 مریم علیزاده؛ 2 مریم قاسمی 1دکترای حرفه ای، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. 2کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شماره

تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری

مریم مختاری؛ 2 فرهاد دریانوش 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران مجله پزشکی مشهد مقدمه آدیپوکین­ها از

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی دانلود رایگان

اثر چهار هفته رژيم غذايی به منظور توقف پرفشاری خون بر پيامد ديابت بارداری

مهدی صادقيان، ذات الله عاصمی، منصوره صميمی، زهره طبسی، پروانه صانعی ، احمد اسماعيل زاده * استاد، مرکز تحقيقات امنيت غذايی، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف :

تأثير تمرين پيلاتس و مصرف عصاره‌ی گياه رازيانه بر علائم سندرم پيش از قاعدگی در دختران غير ورزشکار

فاطمه اميدعلی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: بسياری از زنان، سندرم پيش از قاعدگی (PMS) را در سنين باروری تجربه می‌کنند. اين سندرم يک رخداد دوره‌ای است و ترکيبی از تغييرات فيزيکی، روانی و رفتاری را شامل می‌شود. هدف از

اثر مکمّل‌سازی کوتاه‌مدت شکلات تلخ قبل از يک جلسه فعّاليت فزاينده‌ی ورزشی بر ليپيد پراکسيداسيون عروقی در دختران جوان فعّال

خانم نسيبه دولت آبادی فراهانی *، دکتر افسانه شمشکی، دکتر بهروز بقايی، دکتر مهديه ملانوری شمسی ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: فشار اکسايشی يکی از عوامل آسيب‌رسان بر بافت‌ها محسوب می‌شود. هدف از تحقيق حاضر بررسی

مقایسه تأثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند

1 پریا دشتی ؛ 2 محمد شبانی؛ 3 مهتاب معظمی 1کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران. 2استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران.

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر عزّت نفس دانشجويان دختر پرستاری

سيده اکرم حسينی ، مهدی گل افروز شهری ، هاجر صادقی *، محمدحسن رخشانی ، اعظم برآبادی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: عزّت نفس موجب ارتقای سلامت روان می‌گردد. مطالعات نشان داده عزّت نفس دانشجويان پرستاری، به خصوص جنس