زنان

مقایسة تأثیر سه شیوة تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند

لاله باقری1 ؛ محمد فرامرزی2 ؛ ابراهیم بنی طالبی 3 ؛ زهرا مردان پور شهرکردی4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهر کرد، شهرکرد،ایران 2دانشیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی

تأثیر 10 هفته تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح نسفاتین- 1 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی مقرنسی 1 ؛ آسیه تاجی طبس2 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان – ایران مجله علوم زیستی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی

اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران 17-12سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

مریم شهریاری1 ؛ فرزاد ناظم 2 ؛ محمدعلی سماواتی شریف3 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، 2دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان دختر 11 تا 17 ساله تهرانی سنجیده شده به دو روش اسپیرومتری و معادله آلومتری

افسانه شاکرین ؛ زیبا استوان کارشناس ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مجله فیزیولوژی ورزشی این پژوهش با هدف اجرای تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان دختر 11 تا 17 سالۀ سنجیده­شده به دو روش اسپیرومتری و معادلۀ آلومتری انجام

تأثیر تمرین ایروبیک موزون بر سطوح سرمی امنتین-1 و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی در زنان چاق

مهین نصرآبادی۱ ، مهدی مقرنسی *۲ ۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقدمه: امنتین-1 آدیپوکین شناخته شده‌ای است که اغلب از بافت چربی احشایی ترشح می‌شود. سطوح امنتین-1 با چاقی رابطه معکوس

تاثیر توامان تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2

ابراهیم بنی طالبی ، طاهره رضوی، مریم نوریان ، لاله باقری استادیار، دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: استفاده از مکمل‌ها و

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی واسپین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

مریم قدیر، محسن غفرانی ، لاله باقری استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: دیابت با اختلالات متابولیکی زیادی از جمله تغییر در آدیپوکاین ­هایی مثل واسپین

تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح سرمی واسپین و نسفاتین-1 در زنان مسن مبتلا به پُرفشاری خون

مریم مختاری ، دکتر فرهاد دریانوش * دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: آدیپوکین­ها از جمله واسپین و نسفاتین نقش­های زیستی گوناگونی دارند و احتمال داده می­شود با عوامل و

تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر درد و ناتوانی عملکردی مادران مبتلا به کمردرد دارای کودکان فلج مغزی

فرزانه کریم زاده ، دکتر امیر لطافت کار ، دکتر غلامعلی قاسمی گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران مجله پزشکی کردستان زمینه و هدف: شیوع دردهای اسکلتی- عضلانی در

اثرات دو نوع ریکاوری‌ فعال با و بدون کراتین بر شاخص های التهابی و عملکرد بدنی زنان جوان متعاقب وهله های شنای بیشینه

سیده پریا برزنجه ، دکتر ولی الله دبیدی روشن استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، ساری، ایران، مجله پزشکی کردستان زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثرات ریکاوری‌ فعال داخل و خارج